Waar moet je aan voldoen om intermediair te worden?


Een intermediair is een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding, begeleiding of scholing van het kind. Denk hierbij aan een leerkracht (basis- en middelbare school), jeugdhulpverlener, sportbuurtcoach, huisarts, bewindvoerder of een maatschappelijk werker.

Een intermediair voldoet aan de volgende voorwaarden:
- Je bent professioneel betrokken bij het kind en volgt het kind gedurende de looptijd van de aanvraag (bijv. een jaar lang).
- Je kent persoonlijk het kind/gezin en bent op de hoogte van de (financiële) thuissituatie.
- Je bent op de hoogte van de lokale voorwaarden en spelregels van het Jeugdfonds Sport en/of Jeugdfonds Cultuur en informeert de ouders hieromtrent.
- Je informeert de ouder(s)/verzorger(s) over de manier waarop Jeugdfonds Sport & Cultuur omgaat met hun persoonsgegevens zoals in het privacystatement 'kinderen en ouders/verzorgers' beschreven staat.

Let op! Ouders/verzorgers kunnen geen intermediair worden of een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Ook sportverenigingen en cultuuraanbieders komen niet in aanmerking.

Wil je meer weten over de rol van de intermediair? Kijk dan op jeugdfondssportencultuur.nl