Menu

Verzoek om intermediair te worden

Je kunt intermediair worden als:

1


Je bent professioneel betrokken bij de opvoeding, begeleiding of scholing van het kind voor wie de aanvraag gedaan wordt. Je kunt het kind gedurende de looptijd van de aanvraag volgen.

Ouders/verzorgers, sportverenigingen en cultuuraanbieders kunnen geen intermediair worden.


2


Je het kind/gezin kent en op de hoogte bent van de (financiële) thuissituatie. 

Er kan om een inkomensbewijs van de ouders worden gevraagd.

3


Je op de hoogte bent van de spelregels van het Jeugdfonds Sport & Cultuur in de gemeente waar het kind woont en de ouders hierover kunt informeren.

Lokaal kunnen de spelregels verschillen.

4


Je het kind en de ouders/verzorgers informeert over de manier waarop Jeugdfonds Sport & Cultuur omgaat met hun persoonsgegevens. 

Dit staat beschreven in ons privacystatement kinderen en ouders/verzorgers op onze website.

  • Jouw aanmelding als intermediair wordt beoordeeld door het lokale Jeugdfonds Sport & Cultuur, samenwerkingspartner van Sam&. Je ontvangt binnen enkele werkdagen hierover een bericht.
  • Goedkeuring geeft je de mogelijkheid om via Sam& voorzieningen voor sport, cultuur, school, verjaardag en vrije tijd aan te vragen. 
  • Op de volgende pagina vul je ‘sport’ in bij ‘Aanvraag betreft’. Dit heeft geen consequenties voor de voorziening(en) die je wil aanvragen via Sam&. 
  • Bekijk hoe wij met jouw gegevens als intermediair omgaan in ons Privacystatement voor Intermediairs

Menu