Voordat u uw aanvraag doet willen we u vragen....

om de volgende kleine lettertjes te lezen. Voldoet u aan deze voorwaarden en gaat u akkoord?

Voorwaarde 1

U bent professioneel betrokken* bij de opvoeding, begeleiding of scholing van het kind en volgt het kind gedurende de looptijd van de aanvraag.

*Ouders / verzorgers kunnen geen intermediair worden. Ook sportverenigingen en cultuuraanbieders komen niet in aanmerking.

Voorwaarde 2

U kent het kind/ gezin en bent op de hoogte van de (financiële) thuissituatie*.

*Er kan om een inkomensbewijs van de ouders worden gevraagd.

Voorwaarde 3

Lokaal kunnen de spelregels* van Jeugdsportfondsen en Jeugdcultuurfondsen verschillen. Raadpleeg hiervoor van tevoren onze website. Zorg dat u de ouders hierover informeert.

*Zo vergoedt de ene gemeente wel zwemles en de andere niet, of zijn er speciale regelingen of stadspassen.

Voorwaarde 4

U informeert het kind en de ouders/verzorgers over de wijze waarop Jeugdfonds Sport & Cultuur omgaat met hun persoonsgegevens zoals wij dat beschrijven in het privacystatement kinderen en ouders/verzorgers, tevens gepubliceerd op onze website.