Menu

Verzoek om intermediair te worden

Je kunt intermediair worden als:

1

Je professioneel betrokken bent bij de opvoeding, begeleiding of scholing van het kind voor wie de aanvraag gedaan wordt. Je kunt het kind gedurende de looptijd van de aanvraag volgen

Ouders/verzorgers, sportverenigingen en cultuuraanbieder kunnen geen intermediair worden.

2

Je het kind/gezin kent en op de hoogte bent van de (financiële) thuissituatie.
Er kan om een inkomensbewijs van de ouders worden gevraagd.

3

Je op de hoogte bent van de spelregels van het Jeugdfonds Sport & Cultuur in de gemeente waar het kind woont en de ouders hierover kunt informeren.


Lokaal kunnen de spelregels van Jeugdfonds Sport & Cultuur verschillen.

4

Je het kind en de ouders/verzorgers informeert over de manier waarop Jeugdfonds Sport & Cultuur omgaat met hun persoonsgegevens zoals in het privacystatement kinderen en ouders/verzorgers op onze website beschreven staat.

Menu