Hoe en wanneer wordt het kind lid van een sportclub of cultuurinstelling?

 

1.De intermediair ontvangt per e-mail bericht of de aanvraag goedgekeurd of afgekeurd is en kan dat dan aan de ouder(s)/verzorger(s) en het kind laten weten.
2.Vervolgens kan het kind (door de ouder(s)/verzorger(s)) worden aangemeld bij de sportclub of cultuurinstelling met de toegezonden informatie.
3.Zodra het kind lid is geworden betalen wij de contributie/lesgeld. Wij hebben hierover rechtstreeks contact met de sportclub/lesgever. De ouders ontvangen geen geld.