Verzoek tot erkenning intermediair

Voorwaarde 1
U bent professioneel betrokken bij de opvoeding, begeleiding of scholing van het kind en volgt het kind gedurende de looptijd van de aanvraag.
i= Ouders / verzorgers kunnen geen intermediair worden. Ook sportverenigingen en cultuuraanbieders komen niet in aanmerking.

Voorwaarde 2
U kent het kind/ gezin en bent op de hoogte van de (financiële) thuissituatie.
i= Er kan om een bewijs worden gevraagd.

Voorwaarde 3
U bent op de hoogte van de lokale spelregels van het Jeugdfonds Sport & Cultuur en informeert de ouders hieromtrent.

Voorwaarde 4
U informeert het kind en de ouder(s)/verzorger(s) over de wijze waarop Jeugdfonds Sport & Cultuur omgaat met hun persoonsgegevens zoals wij dat beschrijven in het 'privacystatement kinderen en ouder(s)/verzorger(s)', tevens gepubliceerd op onze website www.jeugdfondssportencultuur.nl.

Persoonsgegevens

Let op! Vul hier uw zakelijk e-mailadres in. Gebruik bij voorkeur geen hotmail en gmail adres.

Organisatiegegevens